'Lieve leidsters' 
heden en toekomst van onze pedagogische beroepskrachten

Op donderdag 12 oktober 2017 organiseert stichting BKK het 3e Wetenschapscongres BKK; een unieke ontmoeting tussen wetenschap en kinderopvangorganisaties.

Dit keer is de positie van de pedagogische beroepskracht, in brede zin, aan de orde. We weten dat de kwaliteit van het pedagogische proces in onze voorzieningen staat of valt met de inbreng van deze pedagogisch medewerkers, zoals ze in Nederland heten. En we weten ook uit wetenschappelijk onderzoek dat de proceskwaliteit verbeterkansen kent, vooral op het gebied van de educatieve interactievaardigheden en het benutten van leermomenten die zich ‘vanzelf’ aandienen. Wat zouden we kunnen doen om samen met deze groep medewerkers de volgende stappen te zetten? 

 

Op dit wetenschapscongres, bedoeld voor ‘beslissers en beïnvloeders in de kinderopvang’ wordt de behoefte aan meer en beter geschoold personeel geplaatst binnen een internationale wetenschappelijke context met keynote speakers die nog niet eerder in ons land te gast waren

 

 

Twitter mee over het wetenschapscongres voor de kinderopvang!
Gebruik #congresbkk2017 en #kinderopvang 
@StichtingBKK en @logacom